Hizmet Şartlarımız
Analiz Talep Formu

Atık Analizleri
Laboratuvarımız atık analizleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumunda akredite olup  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (Ek-2 ve Ek-5) çerçevesinde T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bazı parametrelerde laboratuvarlar arası işbirliği kapsamında hizmet verilmektedir.

Parametreler
 • pH
 • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%)
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Nem
 • Klorür
 • Sülfat
 • Florür
 • Fenol İndeksi
 • Ağır Metaller 
 • Toplam Organik Karbon
 • Çözünmüş Organik Karbon
 • Organikler ( BTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o))
 • Organikler ( PCB (Poliklorlubifeniller)(7 Türdes) (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) )
 • Organikler ( Mineral Yağ (C10-C40) )
 • Toplam Organik Karbon