Sektöründe ülkemizin ilk akredite laboratuvarı olma özelliği ile 2003 yılından bu yana faaliyet gösteren laboratuvarımızın temel görevi müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu ölçüm ve analizleri iyi mesleki yaklaşım prensibi esas alınarak bağımsızlık ve tarafsızlık ilkeleri doğrultusunda tam zamanında, hatasız ve güvenilir olarak yapmaktır.

Verdiğimiz hizmetlerin kalitesi sürekli gelişen profesyonel bir ekibin parçası olduğu TS EN ISO/IEC 17025:2017’ye uygun olarak kurduğumuz kalite yönetim sistemi ile güvence altına alınmıştır.
Bu sistemin geliştirilmesi, uygulanması ve sürekli olan etkinliğinin artırılması yönetimimizin vazgeçilmez unsudur.

Laboratuvar hizmetlerimizde öncelikle ulusal ve uluslararası standart metotları kullanılmakta olup tüm metotların geçerliliği doğrulanmıştır.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü Çevre Merkezi Laboratuvarı yönetim sisteminin etkinliği; risklerin tespit edilerek en aza indirilmesi için kalite faaliyetlerinin etkin olarak yürütülmesi, personel yetkinliğinin takibi ve geliştirilmesi, müşteri geri bildirimlerinin yönetilmesi ve sistemin sürekli gözden geçirilmesi suretiyle sağlanmaktadır.

Tüm laboratuvar personelinin deney çalışmalarını bu dokümanlarda yazılı politika, usul ve esaslara göre yürütmeleri zorunludur.

Yönetimimiz tüm bu ilkeler doğrultusunda; laboratuvarımızı ve personelimizi teknik kararları etkileyebilecek ticari mali ve diğer baskılardan uzak tutacağını, laboratuvarımızın ve personelimizim teknik faaliyetlerin ve kararların bağımsızlığı ile çelişkiye düşecek hiçbir faaliyette bulunmayacaklarını, tüm müşterilimize eşitlik ilkesi doğrultusunda tarafsızlıkla hizmet vereceğimizi taahhüt eder