Hizmet Şartlarımız

Emisyon (Baca gazı) Ölçümleri

Laboratuvarımız emisyon ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olup Sanayi Kaynaklı Hava Kirliliğinin Kontrolü Yönetmeliği çerçevesinde T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bazı parametrelerde laboratuvarlar arası işbirliği kapsamında hizmet verilmektedir.
Yönetmelikler kapsamında emisyon izni ve teyit ölçümleri  yapılmaktadır.
 • Toz
 • Duman Yoğunluğu (İslilik)
 • Azot monoksit (NO)
 • Azotdioksit (NO2)
 • Azot Oksit (NOx)
 • Oksijen (O2)
 •  Karbonmonoksit (CO)
 • Kükürtdioksit (SO2)
 • Rutubet (nem) Tayini
 • Hız ve Debi
 • Uçucu Organik Bileşikler ( VOC)
 • Toplam Organik Karbon (TOC)