Tarafsızlık İlkelerimiz

Bursa Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü yönetiminde hizmet veren laboratuvarımız çalışmaları TS EN ISO/IEC 17025 standardı temel alınarak sorumlulukları belirlenmiş prosedürlere göre yapılmaktadır.
Kalite Yönetim Sistemini sürdürmek ve geliştirmek için kaynakların temin edilmesi ve tüm çalışanlarımızın katılımlarını sağlamak yönetimimizin sorumluluğundadır.

Laboratuvar çalışanlarının ücretleri, yaptıkları deney sayısından veya bu deneylerden alınan sonuçlardan bağımsızdır.

Yönetimimiz Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı ve personelinin çalışma performanslarının kalitesine olumsuz etki yapabilecek her türlü ticari, mali ve diğer iç ve dış baskılardan uzak tutulması, tüm hizmetlerimizde öncelikli olarak gizlilik ilkesinin sağlanması, çalışmalarımızın ön yargısız ve çıkar çatışmalarından uzak olarak dikkatli ve titizlikle yapılması, hizmetlerimizden kaynaklanan hatalar ve bu hataların zararlarından dolayı sorumluluk üstlendiğini beyan etmiştir.

Gizlilik İlkelerimiz

Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi süresince elde edilen veya oluşturulan bütün bilgilerin yönetiminden yasal yükümlülükler doğrultusunda sorumludur.  Bu kapsamda yasal merciler hariç müşteri bilgileri kamuya açık hale getirilmez. Müşteri dışındaki kaynaklardan elde edilen müşteri hakkındaki bilgiler, müşteriyle laboratuvar arasında gizli kalır. Bu bilgilerin sağlayıcısı laboratuvarca gizli tutulur ve bilgileri sağlayan tarafından onaylanmadığı müddetçe müşteriyle paylaşılmaz.

Yukarıda belirtilen yasal olarak gereken haller dışında; komite üyeleri, yükleniciler, dış kuruluş personeli veya laboratuvar adına faaliyet gösteren şahıslar da dâhil tüm çalışanlar, laboratuvarın faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi sırasında elde edilen ya da oluşturulan tüm bilgileri gizli tutmakla yükümlüdür. Bu hususla ilgili laboratuvar personelinin, destek personelinin, laboratuvara giren ziyaretçilerin ve bilgilere ulaşabilen tedarikçilerin de gizlilik sözleşmeleri mevcuttur.