Bursa Organize Sanayi Bölgesi

Organize Sanayi Bölgeleri sanayinin uygun görülen alanlarda yapılanmasını sağlamak, çarpık sanayileşme ve çevre sorunlarını önlemek, kentleşmeyi yönlendirmek, kaynakları rasyonel kullanmak, bilgi ve bilişim teknolojilerinden yararlanmak, sanayi türlerinin belirli bir plan dahilinde yerleştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla; sınırları tasdik edilmiş arazi parçalarının imar planlarındaki oranlar dahilinde gerekli idari, sosyal ve teknik altyapı alanları ile küçük imalat ve tamirat, ticaret, eğitim ve sağlık alanları, teknoloji geliştirme bölgeleri ile donatılıp planlı bir şekilde ve belirli sistemler dahilinde sanayi için tahsis edilmesiyle oluşturulan ve 4562 sayılı Kanun hükümlerine göre işletilen mal ve hizmet üretim bölgelerini ifade etmektedir.

Bursa Organize Sanayi Bölgesi 12/4/2000 tarih ve 24021 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren 4562 sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu ve bu kanun gereği çıkarılan  22.08.2009 tarih ve 27327 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren Organize Sanayi Bölgeleri Uygulama Yönetmeliği gereği yönetilmektedir.

 Bu kanun ve yönetmelik gereği Organize Sanayi Bölgesi T.C Sanayi ve Ticaret Bakanlığı OSB Sicil Defterinde 7 sicil numarasıyla kayıtlı özel hukuk tüzel kişiliği olup Türkiye’nin ilk Organize Sanayi Bölgesidir.

OSB’lerin ihtiyacı olan elektrik, su, kanalizasyon, doğalgaz, arıtma tesisi, yol, haberleşme, spor tesisleri gibi alt yapı ve genel hizmet tesislerini kurma ve işletme, kamu ve özel kuruluşlardan satın alarak dağıtım ve satışını yapma,üretim tesisleri kurma ve işletme hakkı sadece OSB’nin yetki ve sorumluluğundadır.  OSB ler aynı zamanda Çevre Mevzuatı kapsamında “Altyapı Yönetimi”dir. Bu yapı gereği sınırları içerisinde faaliyet gösteren işletmeleri kendi çıkardığı mevzuatları gereği denetlemekle mükelleftir.

Türkiye'de çevre analizlerinde ilk akredite olan Laboratuvar: Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı

Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı Türk ve Alman Hükümetleri arasındaki milletlerarası antlaşmaya dayanarak geliştirilen bir proje kapsamında ve 1997 yılında kurulmuştur.Finansal desteği Almanya tarafından karşılanan proje, Alman Hükümeti adına Alman Teknik İşbirliği Kurumu (GTZ) ve Türk Hükümeti adına Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) tarafından yürütülmüş ve proje 2003 yılı sonunda tamamlanmıştır.

Bursa Çevre Merkezi Laboratuvarı Bursa Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğünün bir birimi olarak Bursa Organize Sanayi Bölgesi Mudanya Yolu 75. Yıl Bulvarı Arıtma Cad. No: 13 adresinde hizmetini sürdürmekte ve kar amacı gütmeyen Türk Akreditasyon Kurumundan akredite ilk  çevre laboratuvarıdır.

Laboratuvarımızın T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği  Bakanlığı’ndan ve T.C Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan Laboratuvar Yeterlik Belgesi mevcuttur.