Hizmet Şartlarımız

İş Hijyeni Ölçümleri
Laboratuvarımız iş hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği)  ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olup iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiştir.
  • Toz maruziyeti ölçümleri
  • Ortam toz ölçümleri
  • Gürültü maruziyeti ölçümleri
  • Ortam gürültü ölçümleri
  • Titreşim ölçümleri
  • Anlık gaz ölçümleri
  • Zehirli gaz ve buhar maruziyeti ( VOC) ölçümleri
  • Termal konfor ölçümleri
  • Aydınlatma ölçümleri
  • Ağır metal ölçümleri