Hizmet Şartlarımız

Gürültü Ölçümleri

Laboratuvarımız gürültü ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olup  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde T.C Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bazı parametrelerde laboratuvarlar arası işbirliği kapsamında hizmet verilmektedir.

Yönetmelikler kapsamında eğlence yerlerinin ruhsatlandırma/canlı müzik izni işlemleri, gürültü şikayetlerine yönelik ölçümler yapılmaktadır.