Hizmet Şartlarımız
Analiz Talep Formu

Toprak ve Arıtma Çamuru Analizleri

Laboratuvarımız toprak ve arıtma çamuru analizleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olup  Toprak Kirliliğinin Kontrolü ve Noktasal Kaynaklı Kirlenmiş Sahalara Dair Yönetmelik ve Evsel ve Kentsel Arıtma Çamurlarının Toprakta Kullanılmasına Dair Yönetmelik çerçevesinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bazı parametrelerde laboratuvarlar arası işbirliği kapsamında hizmet verilmektedir.

Parametreler
  • pH
  • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%)
  • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
  • Ağır Metaller