Atık Analizleri

Laboratuvarımız atık analizleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumunda akredite olup  Atıkların Düzenli Depolanmasına Dair Yönetmelik (Ek-2 ve Ek-5) çerçevesinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bazı parametrelerde laboratuvarlar arası işbirliği kapsamında hizmet verilmektedir.

Parametreler
 • pH
 • Kuru Madde (%) Muhtevası / Nem (%)
 • Kuru Kütlenin Kızdırma Kaybının Tayini
 • Toplam Çözünmüş Madde Tayini
 • Nem
 • Klorür
 • Sülfat
 • Florür
 • Fenol İndeksi
 • Ağır Metaller (Kadmiyum (Cd), Krom (Cr), Bakır (Cu), Demir (Fe), Nikel (Ni), Kurşun (Pb), Çinko (Zn), Antimon (Sb),Arsenik (As), Baryum (Ba), Molibden (Mo), Selenyum (Se), Kalay (Sn), Gümüş (Ag) , Civa ( Hg)Tayini
 • Çözünmüş Organik Karbon
 • Organikler ( BTEX (Benzene,Toluene, Etilbenzene, Xylene(m,p,o))
 • Organikler ( PCB (Poliklorlubifeniller)(7 Türdes) (28, 52, 101, 118, 138, 153, 180) )
 • Organikler ( Mineral Yağ (C10-C40) )
 • Toplam Organik Karbon
Hizmet Şartlarımız
Numune Kabul Formu
Akreditasyon kapsamımız
Bakanlık Yeterlik Belgesi kapsamımız