İş Hijyeni Ölçümleri

Laboratuvarımız iş hijyeni (İş Sağlığı ve Güvenliği)  ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olup iş güvenliği mevzuatı çerçevesinde T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı  tarafından yetkilendirilmiştir.

Toz Ölçümleri
 • Toplam ve Solunabilir Tozun  Tayini
 • Ortam toz ölçümleri

Gürültü Ölçümleri
 • Kişilerin Maruz Kaldığı Gürültü Düzeyinin Ölçülmesi ve İşitme Kayıplarının Tespiti
 • Çalışma Ortamında Maruz Kalınan Gürültünün Ölçülmesi
Titreşim Ölçümleri
 • Tüm Vücudun Titreşime Maruz Kalmasının Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi
 • Hareketli Makinaların Deneye Tâbi Tutulması ile Titreşim Emisyon Değerinin Tespiti
 • Kişilerin Maruz Kaldığı, Elle İletilen Titreşimin Ölçülmesi Ve Değerlendirilmesi
Gaz Ölçümleri
 • Anlık gaz ölçümleri
 • Zehirli gaz ve buhar maruziyeti ( VOC) Ölçümleri
Termal Konfor Ölçümleri
 • Orta Dereceli Termal Ortamlar için PMV ve PPD İndislerinin Tayini, Termal Rahatlık İçin Şartların Belirlenmesi
 • Sıcak Ortamlar için WBGT (Yaş-Hazne Küre Sıcaklığı) İndeksine Göre Isının Çalışan Üzerindeki Baskısı ve PMV -PPD indislerine göre Termal Rahatlık Şartlarının Belirlenmesi
Aydınlatma Ölçümleri
 • İş Yerlerindeki Aydınlatma/Işık Şiddeti Düzeyinin Ölçümü

Ağır Metal Ölçümleri

Hizmet Şartlarımız
Akreditasyon kapsamımız
Bakanlık Yeterlik Belgesi kapsamımız