Gürültü Ölçümleri

Laboratuvarımız gürültü ölçümleri konusunda Türk Akreditasyon Kurumundan akredite olup  Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği çerçevesinde T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiştir. Bazı parametrelerde laboratuvarlar arası işbirliği kapsamında hizmet verilmektedir.

Yönetmelikler kapsamında eğlence yerlerinin ruhsatlandırma/canlı müzik izni işlemleri, gürültü şikayetlerine yönelik ölçümler yapılmaktadır.

Hizmet Şartlarımız
Akreditasyon kapsamımız
Bakanlık Yeterlik Belgesi kapsamımız